Pomoc nocna i świąteczna

Nagłe zachorowania w godzinach od 18:00 do 8:00 Przyjmuje:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Koszarowa 5 Wrocław
Tel: 71 395-76-07


W przypadkach zagrożenia życia:
Tel: 999 (Pogotowie ratunkowe)